Waqaf An-Nur Corporation Berhad

Kini lebih 5,000 ahli berdaftar

Kini lebih 5,000 ahli berdaftar

Kini lebih 5,000 ahli berdaftar

Kini lebih 5,000 ahli berdaftar

WAQAF AN-NUR CORPORATION BERHAD ✦
WAQAF AN-NUR CORPORATION BERHAD ✦

KORPORAT

Peranan Waqaf An-Nur

Peranan Waqaf An-Nur

Menyuburkan aset wakaf dan membangunkan ummah melalui tadbir urus berlandaskan maqasid syariah.

Visi

Menjadi institusi wakaf yang berwibawa dan utama di dunia.

Misi

Memacu pengembangan wakaf untuk kesejahteraan sejagat melalui pemerkasaan ekonomi Ummah.

KORPORAT

Peranan Waqaf An-Nur

Menyuburkan aset wakaf dan membangunkan ummah melalui tadbir urus berlandaskan maqasid syariah.

Visi

Menjadi institusi wakaf yang berwibawa dan utama di dunia.

Misi

Memacu pengembangan wakaf untuk kesejahteraan sejagat melalui pemerkasaan ekonomi Ummah.

Makluman & Aktiviti

Makluman & Aktiviti

Makluman & Aktiviti

Makluman & Aktiviti

Makluman Semasa Waqaf An-Nur

  • MAKLUMAN SEMASA

  • MAKLUMAN SEMASA

  • MAKLUMAN SEMASA

Hak Cipta Terpelihara © 2024 Waqaf An-Nur Corporation Berhad

Maklumat yang terkandung di laman web ini adalah untuk tujuan maklumat umum sahaja. Maklumat ini disediakan oleh Waqaf An-Nur Corporation Berhad dan kami berusaha untuk memastikan maklumat tersebut sentiasa terkini dan benar.

Maklumat yang terkandung di laman web ini adalah untuk tujuan maklumat umum sahaja. Maklumat ini disediakan oleh Waqaf An-Nur Corporation Berhad dan kami berusaha untuk memastikan maklumat tersebut sentiasa terkini dan benar.

Maklumat yang terkandung di laman web ini adalah untuk tujuan maklumat umum sahaja. Maklumat ini disediakan oleh Waqaf An-Nur Corporation Berhad dan kami berusaha untuk memastikan maklumat tersebut sentiasa terkini dan benar.

Hak Cipta Terpelihara © 2024 Waqaf An-Nur Corporation Berhad

Maklumat yang terkandung di laman web ini adalah untuk tujuan maklumat umum sahaja. Maklumat ini disediakan oleh Waqaf An-Nur Corporation Berhad dan kami berusaha untuk memastikan maklumat tersebut sentiasa terkini dan benar.